Uczelnia dla Biznesu – Pierwsze w Polsce praktyczne połączenie nauki z biznesem

4 października 2017

konrad

aktualnosc

0

Aktualne tendencje i perspektywy zmian w gospodarce światowej zmuszają cały „Stary Świat” do szukania nowych rozwiązań i źródeł przewagi konkurencyjnej aby stać się równorzędnym partnerem dla dynamicznie rozwijających się krajów Azji, głównie Chin i Indii.

Podstawą do utrzymania rozwinięcia konkurencyjności podmiotów gospodarczych (zarówno prywatnych, jak i publicznych) są wysokie kwalifikacje mieszkańców Europy, oraz, co za tym idzie, innowacyjność gospodarki. W tym obszarze Polska wydaje się mieć jeden z największych potencjałów wśród krajów naszego kontynentu.

Istotnym wymiarem kształtowania jakości pracy jest kształcenie odpowiednich kadr, zarówno osób dopiero myślących o wejściu na rynek pracy, jak i tych, którzy już na nim się znajdują (przyszłych przedsiębiorców i pracowników). Jest to zadanie stojące przed całym systemem edukacji, w którym szczególne miejsce zajmują szkoły wyższe. 25 – letnie doświadczenie Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University (WSB-NLU), oparte na wzorcach partnera amerykańskiego wskazuje, że warunkiem efektywności tego procesu są wspólne działania Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Aby zintensyfikować współpracę z otoczeniem, WSB-NLU wraz z organizacją Klub Biznesowy oraz przedsiębiorstwem PROINWEST proponuje program Uczelnia dla Biznesu,w którym możliwa jest kompleksowa bądź selektywna kooperacja WSB-NLU z podmiotami gospodarki.

Główną cechą programu jest połączenie tradycyjnych studiów z praktyką, którą studenci odbywają pracując w przedsiębiorstwach regionu. Praktyka (praca podczas studiów) jest immamentym elementem programu studiów. Dzięki elastycznemu programowi studiów, Studenci mogą w pełnym wymiarze zdobywać doświadczenie zawodowe, rozpoczynając od najprostszych prac a kończąc na przygotowaniu specjalistycznym.

Po ukończeniu Uczelni, student otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych oraz wchodzi na rynek pracy już z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Pomysłodawcy Projektu:

WSB-NLU PROinwest Klub Biznesowy

Post by konrad

Komentowanie wyłączone.