Nowy Partner – PROinwest

22 listopada 2016

konrad

aktualnosc

0

Firma PROinwest zajmuje się outsourcingiem procesów wspomagających zarządzanie spółkami prawa handlowego.

Działa na wielu płaszczyznach wspomagających prowadzenie biznesu.

Klientom firma oferuje:

  • audyt diagnozujący kondycje przedsiębiorstwa
  • określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia
  • stworzenie strategii marketingowej
  • wyznaczenie celów krótko i długoterminowych
  • sformułowanie misji organizacji
  • dobór kadr i wyszukanie pracowników
  • doradztwo finansowe
  • szkolenia

więcej na stronie: www.proinwest.org

Post by konrad

Komentowanie wyłączone.